بازديدكنندگان
منو اصلی

اهم مصوبات برنامه جلسات شورای بورس دانشگاه اعضای شورا معرفی شورا

اعضاء شوراي بورس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

1

جناب آقای دکتر مهرابی بهار

رئیس شورا (رئیس دانشگاه)

2

جناب آقای دکتر دارابی

دبیر شورا (معاون آموزشی دانشگاه)

3

جناب آقای دکتر تفقدی

عضو حقوقی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)

4

جناب آقای دکتر خواجوی راد

عضو حقوقی (مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

5

جناب آقای دکتر حسین زاده

عضو حقیقی

6

جناب آقای دکتر توکل افشاري

عضو حقوقی (رئیس دانشکده طب سنتی )

7

جناب آقای دکتر ایمن شهیدی

عضو حقوقی (رئیس دانشکده داروسازی)

8

جناب آقای دکتر فیضی لایین

عضو حقوقی (رئیس دانشکده پیراپزشکی)

9

جناب آقای دکتر حیدری

عضو حقوقی (رئیس دانشکده پرستاری و مامائی)

10

جناب آقای دکتر خویی

عضو حقوقی (رئیس دانشکده پزشکی)

11

جناب آقای دکتر حسین پور جاجرم

عضو حقوقی (رئیس دانشکده دندانپزشکی)

12

جناب آقای دکتر صفریان

عضو حقوقی (رئیس دانشکده بهداشت)

 

آدرس: مشهد مقدس - خيابان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - معاونت آموزشی - مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

کد پستی: 13131 - 99137  تلفن: 38580460نمابر: 38580461 پست الکترونيک: PG.Dir[at]mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.