ارتباط با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آدرس پستی: مشهد مقدس، خیابان دانشگاه، دانشکده بهداشت، طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی دانشگاه

  دفتر مدیریت: 31409122

فکس:   31409123

پست الکترونیک: PG.Dir@mums.ac.ir

وب سایت: http://PostGraduate.mums.ac.ir

  اداره بورس و جذب متقاضیان غیر ایرانی
:
38580461


 گروه تعاملات و توانمندسازی دانشجویان :
38580462

 گروه گسترش و پایش :
38580463
قابل توجه دانشجویان محترم:

برای پیگیری خدمات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از ثبت نام ،انتخاب واحد، نمرات، صدور نامه و گواهی و... به مدیریت امورآموزشی دانشگاه واقع در پردیس دانشگاه، ساختمان شماره 3(دانشکده داروسازی قدیم ) مراجعه نمایید.