ارتباط با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آدرس پستی: مشهد مقدس، خیابان دانشگاه، دانشکده بهداشت، طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی دانشگاه
تلفن مسوول دفتر مدیریت: 38580460
فکس:   38580460
پست الکترونیک: PG.Dir@mums.ac.ir
وب سایت: http://PostGraduate.mums.ac.ir

 

ارتباط با مدیریت