تخصص دندان پزشکی

اهم موارد آموزشی مرتبط با مقطع تخصص دندان پزشکی

آیین نامه مقطع تخصص دندان پزشکی
 فرم هالیست رشته های مقطع تخصص پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای مشاهده لیست رشته ها بر روی نام دانشکده کلیک نمایید

دانشکده دندان پزشکی
ارتودانتیکس

اندودانتیکس

بیماری های دهان و فک و صورت

پاتولوژی دهان و فک و صورت

پروتزهای دندانی

پریودانتیکس

جراحی دهان و فک و صورت

دندان پزشکی ترمیمی

دندان پزشکی کودکان

رادیولوژی دهان و فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی