تخصص پزشکی

اهم موارد آموزشی مرتبط با مقطع تخصص پزشکی

آیین نامه مقطع تخصص پزشکی
لیست رشته های مقطع تخصص پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای مشاهده لیست رشته ها بر روی نام دانشکده کلیک نمایید

دانشکده پزشکی
ارتوپدی


اورولوژی


آسیب شناسی


بیماری های پوست


بیماری های داخلی


بیماری های عفونی


بیماری های قلب و عروق


بیماری های کودکان


بیماری های مغز و اعصاب


بیهوشی


پزشک خانواده


پزشکی اجتماعی


پزشکی هسته ای


جراحی عمومی


جراحی مغز و اعصاب


چشم پزشکی


رادیوانکولوژی


رادیولوژی


روانپزشکی


زنان و زایمان


طب اورژانس


طب کار


گوش و حلق و بینی