حضور دانشجویان Ph.D در خوابگاه های دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به تصمیم ستاد مشترک دانشگاه متشکل از معاونت های آموزشی و دانشجویی فرهنگی ، حضور دانشجویان Ph.D از تاریخ ۶  اردیبهشت در خوابگاهها مشروط به داشتن گواهی سلامت بلامانع می باشد. دانشجویان متقاضی می بایست نمونه فرم گواهی سلامت را  دریافت و پس از تأیید توسط پزشک مراکز جامع سلامت ( بهداشتی _درمانی) شهرستان محل سکونت خود ، فرم تکمیل شده را جهت اسکان در خوابگاه همراه داشته باشند. بدیهی است پذیرش در خوابگاه بدون ارائه گواهی سلامت دارای مهر و امضا امکانپذیر نخواهد بود. در صورت هرگونه ابهام می توانید با اداره خوابگاه ها با شماره  ۳۸۸۲۸۲۹۹-۰۵۱ تماس بگیرید.

 

دریافت فرم گواهی سلامت