شرایط حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در خوابگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به تصمیم ستاد مشترک دانشگاه متشکل از معاونت های آموزشی و دانشجویی فرهنگی ، حضور  دانشجویان سال اخر مقطع کارشناسی ارشد، در صورتیکه انجام پایان نامه آنها نیاز به حضور در آزمایشگاه داشته باشد، منوط به تایید استاد راهنما و موافقت کتبی اموزش دانشکده میتوانند از تاریخ ۶  اردیبهشت در خوابگاهها مشروط به داشتن گواهی سلامت استفاده نمایند.

دانشجویان متقاضی می بایست نمونه فرم گواهی سلامت را  دریافت و پس از تأیید توسط پزشک مراکز جامع سلامت ( بهداشتی _درمانی) شهرستان محل سکونت خود ، فرم تکمیل شده را جهت اسکان در خوابگاه همراه داشته باشند. بدیهی است پذیرش در خوابگاه بدون ارائه گواهی سلامت دارای مهر و امضا امکانپذیر نخواهد بود. در صورت هرگونه ابهام می توانید با اداره خوابگاه ها با شماره  ۳۸۸۲۸۲۹۹-۰۵۱ تماس بگیرید.

 

دریافت فرم گواهی سلامت