آموزش پزشکی در کرونا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می کند:

 

فراخوان مقاله با عنوان:
 
 
آموزش پزشکی در کرونا

 

 

محورهای فراخوان جهت مقالات عبارتند از:

  • کرونا و آموزش دانشجویان
  • کرونا و آموزش مجازی
  • کرونا و سنجش دانشجویان
  • کرونا و عرصه های آموزش
  • کرونا و اخلاق در آموزش علوم پزشکی
  • کرونا و پاسخگویی اجتماعی آموزش علوم پزشکی
  • نقش دانشجویان در بحران کرونا و شرایط پسا کرونا
  • تجربیات دانشگاه های جهان در مواجهه با بحران کرونا
  • آینده آموزش علوم پزشکی در شرایط پسا کرونا

 

 

مهلت ارسال مقالات تا 31 خرداد 99

 

توجه: جهت قالب تدوین مقالات ویژه نامه کلیک نمایید.