شرط حضور خوابگاه دانشجویان ارشد ورودی 97

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعیه:

 

 با توجه به تصمیم مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه، دانشجویان ارشد ورودی 97 که تعهد بدهند حتما شهریور از پایان نامه خود دفاع می کنند با تایید استاد راهنما، مدیر گروه و دانشکده  ذیربط می توانند به صورت موردی از امکانات خوابگاه استفاده نمایند.