سلسله و بینارهای آموزشی مالکیت فکری شهریور ماه وزارت بهداشت در دانشگاههای علوم پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دستورالعمل چگونگی شرکت در سلسله و بینارهای آموزشی مالکیت فکری وزارت

بهداشت در دانشگاههای علوم پزشکی/ کانون پتنت ایران

 

نحوه ثبت نام در وبینار آموزشی

 

 • ورود به لینک ثبت نام در وبینار
 • اعمال کدثبت نام وبینار مورد نظر
 • *در صورتی که شرکت کنندگان از قبل عضویتی در پرتال کانون پتنت ایران نداشته اند. باید پیش از اقدام به ثبت نام در وبینار آموزشی، در پرتال کانون پتنت ایران عضو شوند.**لینک وبینار های اموزشی و کد ثبت نام مربوط به هر وبینار به صورت ماهانه در اختیار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار داده واز طریق این معاونت به دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ابلاغ خواهد شد.
 • مهلت ثبت نام دور روز پیش از شروع وبینار در نظر گرفته شده است.
 • همه کدهای ثبت نام با حروف کوچک انگلیسی تعریف شده است.

نحوه ورود به وبینار آموزشی

 • دریافت لینک ورود به اتاق وبینار آموزشی طی ایمیل ارسال شده از سمت کانون پتنت به شرکت کنندگان یک روز  قبل از وبینار

 • ورود شرکت کنندگان به لینک اتاق وبینار 15 دقیقه پیش از شروع وبینار
 • انتخاب گزینه مهمان
 • ورود نام و نام خانوادگی شرکت کننده
 • از آنجایی که لینک ورود به اتاق وبینار به ایمیل ثبت شده در پروفایل کانون پتنت شرکت کنندگان ارسال می شود. درج ایمیل پرکاربرد و دسترس ایشان ضروری است.
 • برای ورود به اتاق وبینار نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست.

 

نحوه دریافت گواهی نامه وبینار آموزشی

مسیر و نحوه دریافت گواهی نامه طی ایمیلی پس از برگزاری وبینار آموزشی به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.