حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت های نوپا در حوزه فاوا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا در حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)  بر اساس طرح ارائه‌شده توسط متقاضی تسهیلات ارائه می دهد.

دسته بندی حمایت شامل موارد ذیل می باشد.


·        حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای دارای اپلیکیشن موبایلی


·         حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای دارای بازیهای موبایلی


·         حمایت از توسعه کسبوکارهای نوپای حوزه فاوا


·         حمایت از توسعه کسب وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا


·         حمایت از توسعه پلتفرمهای ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات


·         حمایت از عرضه کنندگان محصول در پلتفرمهای کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات


·         حمایت از توسعه فعالیتهای واحدهای صنفی حوزه فاوا


·         حمایت از برگزیدگان رویدادهای نوآوری حوزه فاوا


·         حمایت از ایجاد و توسعه شتابدهندههای تخصصی و سازمانی فاو


·         حمایت از ایجاد و توسعه صندوقهای جسورانه سازمانی حوز


 
کلیه اطلاعات درخصوص میزان تسهیلات و شرایط حمایت از طریق آدرس ذیل قابل دسترسی می باشد:

https://b2n.ir/uploads