بحث و تبادل نظر در خصوص جذب دانشجویان غیر ایرانی در دانشکده بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بحث و تبادل نظر در خصوص جذب دانشجویان غیر ایرانی در دانشکده بهداشت

این جلسه در تاریخ 98.10.08 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. در خصوص گفت و گو به بیان موانع و مشکلات پیش رو  جذب دانشجویان غیر ایرانی و همچنین پیشنهاداتی درجهت ارتقا بین المللی سازی و توسعه زیر ساخت ها ارائه گردید. دانشکده بهداشت با حفظ استاندارد های آموزشی از سال 1396 اقدام به پذیرش دانشجوی غیر ایرانی برای مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی به صورت گروهی نموده است. و طی این 2 دوره پذیرش دانشجو به نتایج مطلوب و قابل توجهی در زمینه پذیرش دانشجو دست یافته است.

در این جلسه ریس محترم دانشکده بهداشت، معاون آموزشی، مدیر گروه و اعضای هیات علمی این دانشکده و همچنین مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همکاران این مدیریت و مسئول امور کنسولی دانشگاه حضور داشتند.