جلسه کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بیست  و دومین جلسه کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایش کشوری در روز

سه شنبه 98.10.17 به صورت غیرحضوری و در بستر وبینار برگزار گردید. به گزارش دکتر خواجوی راد دبیر کارگروه، در این

جلسه که با حضور نمایندگان دانشگاه های منطقه نه آمایشی تشکیل شد، به بحث و تبادل نظر در خصوص  

برنامه ها و راهکارهای بین المللی سازی دانشگاه های منطقه نه پرداختند.