جلسه مشترک کارگروه بین المللی سازی دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  " جلسه مشترک کارگروه بین المللی سازی دانشگاه و آقای دکتر دوستی عضو هیات علمی دانشگاه مک کوئری"

 

در جلسه کارگروه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آقای دکتر دوستی عضو هیات علمی دانشگاه مک کوئری کشور استرالیا در روز سه شنبه 1 بهمن 98 در خصوص

نحوه همکاری های بین المللی دانشگاه و همچنین اهمیت و اولویت ارتباطات و تعاملات علمی بین المللی دانشگاه با سازمان ها و دانشگاه های معتبر جهان به ویژه کشور استرالیا که

بر اساس برنامه ریزی آمایش بین المللی وزارت متبوع جزو کشورهای ماموریت داده شده به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، بحث و تبادل نظر شد. از جمله مهمترین موارد مطرح

شده در این جلسه عبارت انداز: دوره های کوتاه مدت مشترک به صورت مجازی و دوره های مشترک منجر به مدرک به صورت دبل.

 

دبیر کارگروه بین المللی سازی دانشگاه اعلام کرد بر اساس شیوه نامه تدوین شده در خصوص دوره های مشترک دبل، دانشجویان مقطع دکتری تخصصی با گذراندن دوره های مشترک

دبل می توانند از دو دانشگاه ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه خارج از کشور همکار) به صورت هم زمان مدرک فارغ التحصیلی مستقل دریافت نمایند. این دانشجویان می

توانند با توجه به موضوع پژوهش خود با استادان دانشگاه های معتبر جهان که امکان برگزاری دوره های مشترک را دارا هستند مکاتبه نموده و پس از اخذ پذیرش بر اساس شیوه

نامه مربوطه دانشگاه برای گذراندن دوره اقدام نمایند.

 

دکتر خواجوی راد در خصوص منتخبین دوره های کوتاه مدت خارج از کشور با استفاده از تسهیلات ویژه دانشگاه افزود، با توجه به این که ویزای دوره های تکمیلی دانشجویان

زیرمجموعه ویزای کار است، این دانشجویان می توانند با مکاتبه و ارتباط با استاد راهنمای خارج از کشور مرتبط با موضوع پژوهش خود که دارای گرنت باشد، کار دانشجویی انجام

داده تا هم توانایی های اجرایی و پژوهشی خود را افزایش دهند و هم بتوانند دوره تکمیلی خارج از کشور را با تسهیلات بیشتری سپری نمایند.