گروه تعاملات آموزشی و توانمندسازی دانشجویان
درباره گروه
  • گسترش، ساماندهی و پایش دوره ها / کارگاه های توانمندسازی دانشجویان در سطح دانشگاه
  • ایجاد تعاملات آموزشی از طریق کمیته های مشورتی حضوری و  تالارهای گفتگو اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت بهره مندی از نظرات و پیشنهادات تخصصی ایشان
  • پیگیری و جذب حمایت های برون سازمانی از برنامه ها و اهداف توسعه ای تحصیلات تکمیلی
  • برگزاری دوره ها / مقاطع مشترک تحصیلات تکمیلی با دانشگاه های معتبر
  • استفاده از امكانات و توانمندی های آموزشی پژوهشی سایر دانشگاه ها و مؤسسات علمی‏ پژوهشی دارای اهداف مشترک
  • تدوین بسته پیشنهادی برای جذب دانشجویان برتر، نخبه و استعدادهای درخشان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • راه اندازی کانون فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای تحقق اهداف

همکاران گروه

علی نجفی
علی نجفی

تلفن:31409130

ایمیل:NajafiA4@mums.ac.ir

تلفن:31409125

ایمیل:
سارا حق بین
سارا حق بین

تلفن:31409128

ایمیل:HaghbinS3@mums.ac.ir