دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته پذیرش متقاضیان غیرایرانی

کارشناس کمیته:

خانم سارا داوودنیا
31409125 - 051
DavoudniaS3@mums.ac.ir

کمیته پذیرش متقاضیان غیرایرانی در یک نگاه

معرفی:
به استناد ابلاغیه وزارت با شماره نامه 2954/500/د مورخ 94.09.02،  مصوب شد مجوز پذیرش دانشجوی غیرایرانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجوز پذیرش دانشجو تا سقف 30 درصد مازاد بر ظرفیت در رشته/مقاطع مصوب با رعایت مقررات وزارت متبوع اعطا شد.
پذیرش آزاد متقاضیان غیرایرانی که مادر ایرانی دارند در کلیه مقاطع تحصیلی ممنوع می باشد.
 برای پذیرفته شدگان مقطع دستیار تخصصی دوره ارزیابی اولیه 6 ماهه در نظر گرفته می شود و بعد از این 6 ماه دستیار از نظر اخلاق حرفه ای، علمی، عملی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید توسط گروه به صورت دستیار قطعی پذیرش می شوند.
 متقاضیان غیر ایرانی دوره های دستیاری ( تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ) که مدرک فعلی خود را از ایران دریافت نموده اند در صورتی می توانند درخواست پذیرش تحصیل در مقطع بالاتر را دهند که حداقل یک سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی خود در خارج از ایران داشته باشند. ارائه گواهی معتبر در زمان درخواست الزامی می باشد.

   فرایند پذیرش متقاضیان غیرایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر تخصصی

   فرایند پذیرش متقاضیان غیرایرانی در مقطع دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

   فرایند پذیرش متقاضیان غیرایرانی در مقطع فوق تخصص و فلوشیپ

  شیوه نامه بورس نوع 1 و 2 دانشجویان غیرایرانی مقاطع تحصیلات تکمیلی

  فرایند اعطای بورس نوع 2 دانشجویان غیرایرانی مقاطع تحصیلات تکمیلی

اعضای کمیته پذیرش متقاضیان غیرایرانی

آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد


معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر سیامک زارعی قنواتی


مدیر امور بین الملل دانشگاه

آقای دکتر حسن قوامی


مدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکتر علی تقی پور


مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر مسعود ملکی


رییس دانشکده پزشکی

آقای دکتر علیرضا پاسدار


سرپرست دانشجویان غیرایرانی

آقای دکتر محمدرضا صابری


معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

آقای دکتر ناصر سرگلزایی


رییس دانشکده دندانپزشکی

آقای دکتر اسحاق هاشمی


مسؤل مرکز آموزش پیش دانشگاهی متقاضیان غیرایرانی

برنامه جلسات کمیته پذیرش متقاضیان غیرایرانی

زمانبندی سال 1401

شماره جلسه
 01 - 1401 | 41
 02 - 1401 | 42
 03 - 1401 | 43
 04 - 1401 | 44
 05 - 1401 | 45
 06 - 1401 | 46
 07 - 1401 | 47
تاریخ و ساعت (مصوب شده)
شنبه 27 فروردین | ساعت 12:00
شنبه 24 اردیبهشت | ساعت 12:00
شنبه 18 تیر | ساعت 12:00
شنبه 12 شهریور | ساعت 12:00
شنبه 21 آبان | ساعت 12:00
شنبه 03 دی | ساعت 12:00
شنبه 13 اسفند | ساعت 12:00
محل برگزاری
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
تاریخ و ساعت (برگزار شده) / لینک خبر
شنبه 27 فروردین | ساعت 12:00 |||  مشاهده خبر
شنبه 24 اردیبهشت | ساعت 11:00 |||  مشاهده خبر
شنبه 18 تیر | ساعت 11:00 |||  مشاهده خبر

زمانبندی سال 1400

شماره جلسه
 01 - 1400 | 35
 02 - 1400 | 36
 03 - 1400 | 37
 04 - 1400 | 38
 05 - 1400 | 39
 06 - 1400 | 40
تاریخ و ساعت (مصوب شده)
چهارشنبه29اردیبهشت|ساعت 12:00
چهارشنبه 16 تیر | ساعت 12:00
چهارشنبه 17 شهریور | ساعت 12:00
چهارشنبه 12 آذر | ساعت 12:00
چهارشنبه 8 دی | ساعت 12:00
چهارشنبه 4 اسفند | ساعت 12:00
محل برگزاری
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
تاریخ و ساعت (برگزار شده) / لینک خبر
دوشنبه 03 خرداد | ساعت 07:30 |||  مشاهده خبر
 شنبه 09 مرداد | ساعت 10:00 |||  مشاهده خبر
 چهارشنبه 28 مهر | ساعت 07:30 |||  مشاهده خبر
 سه شنبه 25 آبان | ساعت 07:30 |||  مشاهده خبر
 چهارشنبه 8 دی | ساعت 10:00 |||  مشاهده خبر