کمیته پذیرش متقاضیان غیرایرانی
کارشناس کمیته
سارا داوودنیا
تلفن: 31409125
ایمیل: DavoudniaS3@mums.ac.ir

به استناد ابلاغیه وزارت با شماره نامه 2954/500/د مورخ 94.09.02،  مصوب شد مجوز پذیرش دانشجوی غیرایرانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجوز پذیرش دانشجو تا سقف 30 درصد مازاد بر ظرفیت در رشته/مقاطع مصوب با رعایت مقررات وزارت متبوع اعطا شد.

پذیرش آزاد متقاضیان غیرایرانی که مادر ایرانی دارند در کلیه مقاطع تحصیلی ممنوع می باشد.

 برای پذیرفته شدگان مقطع دستیار تخصصی دوره ارزیابی اولیه 6 ماهه در نظر گرفته می شود و بعد از این 6 ماه دستیار از نظر اخلاق حرفه ای، علمی، عملی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید توسط گروه به صورت دستیار قطعی پذیرش می شوند.

 متقاضیان غیر ایرانی دوره های دستیاری ( تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ) که مدرک فعلی خود را از ایران دریافت نموده اند در صورتی می توانند درخواست پذیرش تحصیل در مقطع بالاتر را دهند که حداقل یک سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی خود در خارج از ایران داشته باشند. ارائه گواهی معتبر در زمان درخواست الزامی می باشد..برنامه عملیاتی سال 1399 


  اعضای کمیته پذیرش متقاضیان غیر ایرانی

 

 • آقای دکتر فریبرز ثمینی (معاون آموزشی دانشگاه)
 • آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد (مدیر تحصیلات تکمیلی و دبیر بین المللی سازی دانشگاه)
 • خانم دکتر فاطمه محرری (معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه)
 • آقای دکتر علی طلائی (رئیس دانشکده پزشکی)
 • آقای دکتر حسن حسین پور جاجرم (رئیس دانشکده دندانپزشکی)
 • آقای دکتر سیامک زارعی قنواتی (مدیر امور بین الملل دانشگاه)
 • آقای دکتر حسن قوامی (مدیر امور آموزشی دانشگاه)
 • آقای دکترعلیرضا پاسدار (سرپرست دانشجویان غیرایرانی دانشگاه)
 • آقای دکتر اسحاق هاشمی (مسؤل مرکز آموزشی پیش دانشگاه متقاضیان غیرایرانی)

  تاریخ برگزاری جلسات کمیته در سال 99
 • 25 تیر 1399
 • 23 مهر 1399
 • 5 آذر 1399
 • 5 بهمن 1399
اهم مصوبات کمیته پذیرش متقاضیان غیرایرانی دانشگاه

اهم مصوبات