کارشناسی ارشد

اهم موارد آموزشی مرتبط با مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته


شرط مقاله برای دفاع پایان نامه
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 :
دوست عزیز سلام

قبولی شما را در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تبریک عرض می نماییم.


 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
"گروه تعاملات آموزشی و توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی" 
اطلاعیه مراحل ثبت نام

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای مشاهده لیست رشته ها بر روی نام دانشکده کلیک نمایید

دانشکده پزشکی
انفورماتیک پزشکی

انگل شناسی

ایمنی شناسی پزشکی

آموزش پزشکی

آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بیوشیمی بالینی

تکنولوژی آموزشی درعلوم پزشکی

تکنولوژی گردش خون

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

روانشناسی بالینی

زیست فناوری پزشکی

ژنتیک انسانی

علوم تشریحی

تغذیه بالینی

علوم تغذیه

فناوری تصویربرداری پزشکی

فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

قارچ شناسی

میکروب شناسی پزشکی

نانو فناوری پزشکی

ویروس شناسی پزشکی
دانشکده داروسازی
سم شناسی
دانشکده پیراپزشکی
بینایی سنجی

فناوری اطلاعات سلامت

فیزیوتراپی

گفتار درمانی
دانشکده پرستاری و مامایی
پرستاری سلامت جامعه

پرستاری کودکان

پرستاری مراقبت های ویژه

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

روان پرستاری

مامائی

پرستاری داخلی _ جراحی

پرستاری سالمندی

مدیریت پرستاری

مشاوره در مامائی
دانشکده بهداشت
اپیدمیولوژی

اقتصاد بهداشت

آمار زیستی

آموزش بهداشت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط