برنامه کارگاه های آموزشی در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

کارگاه رایگان یک روزه معجزه اجرایی کردن ایده ها (نوآوری در طراحی مدل کسب و کار)
ساعت 10 الی 14
مکان: دانشکده پزشکی- سالن شورا شماره 1
مدرس: دکتر علی جاهدی
لینک ثبت نام:
http://researches.mums.ac.ir/Lists/List44/Item/newifs.aspx

9 آذر

16 آذر

کارگاه رایگان یک روزه "گام به گام ثروت آفرینی از ایده ها در فضای کسب و کار های هزاره سوم"
ساعت 10 الی 14
مکان: دانشکده پزشکی- سالن شورا شماره 1
مدرس: دکتر علی جاهدی
لینک ثبت نام:
http://researches.mums.ac.ir/Lists/List44/Item/newifs.aspx
معرفی بخش های مختلف مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
چشم انداز، ماموریت، رسالت و اهداف مدیریت
 
اساس مراکز آموزش عالي و دانشگاه ها در سراسر جهان عموما مبتني بر آموزش است و کليه خدمات، فعاليتها، برنامه ريزي ها و تلاش هايي که در اين مراکز انجام مي گيرد همه در راستاي تحقق اهداف آموزشي است. آموزش به عنوان یکی از اساسی ترين اصول شکل گيری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می باشد و همچنين به عنوان اصل اول در تربيت نيروی انسانی و استفاده صحيح از تکنولوژی و برنامه ریزی سیستمی نقش غير قابل انکاری دارد. بدیهی است که چنین مقوله ای بايستی با برنامه ريزی حرفه ای و ستادی و عملکرد گسترده و فراگير سازماندهی گردد. در دهه هاي گذشته کوشش بسياري در جهت ابداع روشهاي گوناگون به منظور بهبود آموزش و ارتقائ کيفيت آن انجام گرفته است. رشد و توسعه تکنولوژي آموزشي، افزايش و تنوع ابزار و وسايل کمک آموزشي گسترش سازمانهاي خدمات آموزشي در مراکز آموزش عالي همگي در جهت دستيابي به زمينه هاي هر چه بهتر و مساعدتر بمنظور کمک به ارتقاء کيفيت آموزشي و تلاش در جهت ارايه خدمات مناسب آموزشي است.

در همين راستا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي مشهد چارت تشكيلاتي و ساختار حوزه خود را مورد بازبيني و بررسي هاي كارشناسي متعدد قرار داده و طي بررسي هاي انجام گرفته در سطح دانشگاه و وزارت راه اندازي مديريت تحصيلات تكميلي را در دستور كار قرار گرفت كه پس از طي مراحل اداری در نهايت اين مديريت به تصويب رسیده و تشکیل گردید. اهم وظایف اين مديريت اجرای سیاستهای كلي و مصوب وزارت و اجرای مقررات آموزشی و آیین نامه های موجود، گسترش کیفی و کمی فعالیتهای آموزشی در حيطه تحصيلات تكميلي و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی مرتبط در دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه مي باشد تا با ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در سطح دانشگاه دانشجويان را از بدو ورود تا فارغ التحصیلی بطور مطلوبي مديريت و هدایت نمايد.

اين مديريت سعي خواهد نمود تا با هدايت، برنامه ريزي، نظارت، ارزشيابي و حمايت ستادي از فعاليتهاي كيفي آموزشي در حيطه تحصيلات تكميلي با بهره مندي از فرهنگ سازماني مناسب و با بکار گیری كارشناسان خبره و تلاش در جهت استفاده از اصول مديريت كيفيت جامع و بهره مندي از فن آوري نوين در تسريع و كارآمد سازي فرآيندها و توسعه تحصيلات تكميلي دانشگاه در جلب رضايت دانشجويان و اعضاي محترم هيات علمي گام برداشته و نهایت همت خود را براي پاسخ  به نيازهاي ايشان صرف کند. ان شاءالله

گروه تعاملات آموزشی و توانمند سازی دانشجویان
وظایف گروه
:: گسترش، ساماندهی و پایش دوره ها / کارگاه های توانمندسازی دانشجویان در سطح دانشگاه
:: ایجاد تعاملات آموزشی از طریق کمیته های مشورتی حضوری و  تالارهای گفتگو اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت بهره مندی از نظرات و پیشنهادات تخصصی ایشان
::پیگیری و جذب حمایت های برون سازمانی از برنامه ها و اهداف توسعه ای تحصیلات تکمیلی
:: برگزاری دوره ها / مقاطع مشترک تحصیلات تکمیلی با دانشگاه های معتبر
:: استفاده از امكانات و توانمندی های آموزشی پژوهشی سایر دانشگاه ها و مؤسسات علمی‏پژوهشی دارای اهداف مشترک
:: تدوین بسته پیشنهادی برای جذب دانشجویان برتر، نخبه و استعدادهای درخشان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه
:: راه اندازی کانون فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای تحقق اهداف

برنامه عملیاتی سال 1398
برنامه عملیاتی سال 1397
برنامه عملیاتی سال 97-1396
برنامه عملیاتی سال 96-1395
برنامه عملیاتی سال 95-1394


اداره بورس و جذب متقاضیان غیر ایرانی
وظایف اداره
::  انجام کلیه امور مربوط به بسترسازی و ظرفیت سنجی جهت جذب متقاضیان خارج از کشور برای دوره‏های کوتاه مدت
::  انجام کلیه تعهدات و ماموریت‏های آموزشی
:: انجام کلیه امور مربوط به بورس داخل کشور، خارج از کشور و بورس تکمیلی مقطع Ph.D
::  انجام کلیه امور مربوط به راه اندازی و برگزاری دوره‏های دکترای مشترک با دانشگاه‏های خارج از کشور
::..:: کارشناس بورس داخل کشور، خارج کشور و بورس تکميلي Ph.D
::..::  کارشناس تعهدات و ماموريت هاي آموزش
::..::  کارشناس دوره هاي کوتاه مدت متقاضيان غيرايراني
::..::  کارشناس دوره هاي دکتري تخصصي مشترک با دانشگاه هاي خارج از کشور
 

گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی
وظایف گروه


:: آموزش الکترونیکی (مجازی/از راه دور)
:: تعیین اولويتها و پايش شاخص های تحصيلات تکميلي
:: توسعه رشته ها و دوره هاي تحصيلات تکميلي بر اساس پتانسیل های دانشگاه، اسناد بالادستی و نیاز جامعه
:: استاندارد سازي و ارتقاء کيفيت تحصيلات تکميلي
:: برنامه ريزي و ارتقای فرآيندهاي تحصيلات تکميلي
:: نظارت بر کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تمکیلی و فرآیند دفاع از پایان نامه ها
::..:: کارشناس پيشرفت تحصيلي و پايان نامه ها
 ::..:: کارشناس برنامه ريزي و فرايندها
 ::..:: کارشناس توسعه رشته ها و دوره ها
 ::..:: کارشناس پايش و اولويت ها
0
رشته/ مقاطع تحصیلات تکمیلی
0
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
0
هیات علمی
0
دانشکده ها
تصاویر بازدید دانشجویان از پژوهشکده بوعلی
تصاویر همایش دانشجویان ورودی جدید تحصیلات تکمیلی