اداره بورس و جذب متقاضیان غیرایرانی
جایگاه و وظایف اداره بورس
این اداره شامل3 زیرشاخه مهم است که در ذیل جایگاه و وظایف هر یک از آنها بیان می‏شود:
  1. کارشناس بورس داخل کشور، خارج از کشور و دوره های تکمیلی مقطع PhD
در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص دانشکده ها و گروه‏های آموزشی بر اساس برنامه توسعه در این اداره تمهیدات پذیرش و جذب نیروهای بورس صورت می پذیرد. همچنین برای شناخت نوآوری های علمی و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی و تخصصی، امکانات موسسه آموزشی مربوطه و نیز انتقال فن‏آوری‏های نوین به داخل کشور و به منظور تلاش در جهت خودکفا نمودن علمی دانشگاه، مراحل اجرایی اعطای تسهیلات ویژه دانشگاه و اعزام دانشجویان در قالب دوره های تکمیلی به خارج از کشور در این اداره صورت می پذیرد.
  1. کارشناس ماموریت‏های آموزشی
در راستای سامان دهی به ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی و سوق این فرآیند در جهت نیازهای دانشگاه بررسی و کارشناسی درخواست‏های ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی در این اداره صورت می‏پذیرد. تا منابع دانشگاه به صورت هدفمند صرف شده و  ماموریت‏های آموزشی اعطا شده به نتیجه و یا مدرک مورد نظر ختم شود، و دستاوردهای علمی آن در خدمت دانشگاه به کار گرفته شود.
  1. کارشناس کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی
در راستای توسعه بین المللی سازی آموزشی دانشگاه، برگزاری جلسات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی، تکمیل اطلاعات و به روز رسانی سامانه EducationIran، شناسایی اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه که با مراکز علمی معتبر دنیا همکاری دارند، شناسایی اساتید و متخصصان معتبر بین المللی که با دانشگاه همکاری می کنند، شناسایی رشته ها و گروه های دارای توانمندی ها و استانداردهای لازم برای جذب دانشجوی غیرایرانی، راه اندازی دوره های دکترای مشترک با دانشگاه‏های معتبر خارج از کشور، شناسایی مراکز معتبر بین المللی جهت عقد قرارداد و تفاهم نامه، ارتباط با بخش های ذی ربط در داخل و خارج از دانشگاه به منظور توسعه بین المللی سازی دانشگاه، شناسایی توانمندی های موجود جهت برگزاری دوره های آموزشی مجازی (ارتباط با کارگروه توسعه آموزش مجازی در آموزش پزشکی) در این اداره صورت می گیرد.

همکاران اداره

محمدرضا کارگزار
محمدرضا کارگزار

تلفن: 31409131

ایمیل: KargozarMR1@mums.ac.ir
فرزانه شهریاردوست
فرزانه شهریاردوست

تلفن: 31409129

ایمیل: shahriardf2@mums.ac.ir