شورای بورس دانشگاه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران در راستاي كمك به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز دانشگاههاي وابسته و شناخت نو آوريهاي علمي و آشنائي با آخرين تجربيات كشور هاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور تلاش در جهت خود كفا نمودن جامعه علمي اقدام به اعزام دانشجويان در دوره هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيين نامه آن بر اساس اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.

وظايف شوراي بورس دانشگاه (مبتنی بر ماده14 آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از کشور(دوره‏های بلند مدت و کوتاه مدت) مصوب 1388/06/17)
:: معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد آيين نامه بورس
:: پيگيري امور متقاضيان قبل از اعزام
:: رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه پس از اعزام به خارج و تعيين اساتيد ناظر داخلي و معرفي به مركز خدمات آموزشي
:: نياز سنجي مدون و ساليانه
:: ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به وزارت متبوع
:: پيگيري و اعلام بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسيه
:: اعطای ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی
اعضای شورای بورس دانشگاه
 • آقای دکتر محمد حسین بحرینی، رئیس شورا (رئیس دانشگاه)
 •  آقای دکتر فریبرز ثمینی، (معاون آموزشی و دبیر شورای بورس)
 •  آقای دکتر محسن تفقدی، عضو حقوقی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)
 •  آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد، عضو حقوقی ( مدیر تحصیلات تکمیلی)
 •  آقای دکتر سید محمود تارا، عضو حقوقی (سرپرست دانشکده پزشکی)
 •  آقای دکتر حسن حسین پور جاجرم، عضو حقوقی (رئیس دانشکده دندانپزشکی)
 •  آقای دکتر بیژن ملائکه نیکوئی ، عضو حقوقی (رئیس دانشکده داروسازی)
 •  آقای دکتر محمد خواجه دلویی، عضو حقوقی (رئیس دانشکده پیراپزشکی)
 •  آقای دکتر عباس حیدری، عضو حقوقی (رئیس دانشکده پرستاری و مامائی)
 •  آقای دکتر محمد صفریان، عضو حقوقی (رئیس دانشکده بهداشت)
 •  آقای دکتر مهدی یوسفی، عضو حقوقی (رئیس دانشکده طب سنتی )
 •  آقای دکتر سیامک زراعی قنواتی، عضو حقوقی ( مدیر امور بین الملل)
 •  آقای دکتر علیرضا خویی، عضو حقیقی
 •  آقای دکتر جلیل توکل افشاری، عضو حقیقی
برنامه برگزاری جلسات در سال 98
 • یک شنبه 22 اردیبهشت ساعت 11
 • یک شنبه 19 خرداد ساعت 11
 • یک شنبه 23 تیر ساعت 11
 • یک شنبه 20 مرداد ساعت 11
 • یک شنبه 17 شهریور ساعت 11
 • یک شنبه 21 مهر ساعت 12
 • یک شنبه 19 آبان ساعت 12
 • یک شنبه 17 آذر ساعت 12
 • یک شنبه 22 دی ساعت 12
 • یک شنبه 20 بهمن ساعت 12
 • یک شنبه 25 اسفند ساعت 12
اهم مصوبات شورای بورس دانشگاه
(برای مشاهده بر روی عنوان دسته بندی مورد نظر کلیک نمایید)
دوره های تکمیلی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)