دوره های تکمیلی تخصصی

اهم موارد آموزشی مرتبط با دوره های فلوشیپ و دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
لیست دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
برای مشاهده لیست دوره ها بر روی نام دانشکده کلیک نمایید
دانشکده پزشکی
 • بیماریهای عروقی مغز و سکته مغزی
 • اکو کاردیوگرافی
 • اینترونشنال کاردیولوژی
 • پیوند کلیه
 • اندویورولوِژی
 • ناباروری
 • انکولوژی زنان
 • جراحی درون بین زنان
 • مراقبت های ویژه اطفال
 • پزشکی خواب
 • جراحی عمومی درون بین (لاپاراسکوپی)
 • تروما در جراحی عمومی
 • بیماریهای قرنیه و خارج چشمی
 • ویتره و ریتن
 • چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم
 • رینولوژی
 • اتولوژی نورواتولوژی
 • جراحی سر و گردن
 • بیهوشی قلب
 • بیهوشی کودکان
 • رادیولوژی مداخله ای
 • سم شناسی بالینی و مسمومیتها
 • نورواسکولار اینترونشن
 • درماتوپاتولوژی
 • جراحی سرطان
 • جراحی دست
 • طب مادر و جنین (پره ناتولوژی)
 • کلورکتال
 • جراحی زانو
 • جراحی شانه و آرنج
 • جراحی اسپاین
دانشکده دندان پزشکی
 • ارتودنسی شکاف کام و لب
 • دندان پزشکی بیمارستانی
دانشکده داروسازی
این دانشکده دوره تکمیلی تخصصی ندارد.
دانشکده طب ایرانی و مکمل
این دانشکده دوره تکمیلی تخصصی ندارد.
دانشکده پیراپزشکی
این دانشکده دوره تکمیلی تخصصی ندارد.
دانشکده پرستاری و مامایی
این دانشکده دوره تکمیلی تخصصی ندارد.
دانشکده بهداشت
این دانشکده دوره تکمیلی تخصصی ندارد.