فلوشیپ

اهم موارد آموزشی مرتبط با مقطع فلوشیپ

آیین نامه مقطع فلوشیپ
 فرآیندها و دستورالعمل ها
فرایند یک  


 فرم هالیست رشته های مقطع فلوشیپ
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای مشاهده لیست رشته ها بر روی نام دانشکده کلیک نمایید

دانشکده پزشکی
اتولوژی و نورواتولوژی

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
اکوکاردیوگرافی

اندویورولوژی

انکولوژی زنان

بیهوشی قلب

بیهوشی کودکان

تروما در جراحی عمومی

جراحی سر و گردن

جراحی عمومی درون بین (لاپاراسکوپی)

چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

خواب

رادیولوژی مداخله ای

رینولوژی

سکته مغزی

سگمان خلفی و شبکیه

سگمان قدامی و قرنیه

سم شناسی بالینی

مراقبت های ویژه

مراقبت های ویژه کودکان

ناباروری
دانشکده دندان پزشکی
ارتودنسی شکاف کام و لب

بافت شناسی دهان

دندان پزشکی بیمارستانی