شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مبتنی بر ماده 12-ب-2 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای انقلاب فرهنگی و به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره هاي آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امكانات لازم در زمينه گسترش و رشته های فعاليتهاي آموزشي مرتبط با تحصيلات تكميلي در سطح دانشگاه و این شورا در کلیه دانشکده ها گام بردارد.

:: همكاري با معاون آموزشي دانشگاه و مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، تصميمات هيات رئيسه و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب وزارتي
:: تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي تحصیلات تکمیلی دانشگاه
:: پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
:: بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر در باره آنها
:: پيشنهاد طرحها و دوره های آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت تحصیلات تکمیلی
:: بررسی ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد و گسترش رشته های مورد نیاز تحصيلات تكميلي دانشگاه
:: بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه، مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع مي شود.
:: بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه
:: بررسي پيشنهادات تاسيس رشته ها و دوره هاي تكميلي جديد از دانشکده ها

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 •  آقای دکتر فریبرز ثمینی، عضو حقوقی (معاون آموزشی و  رییس شورا تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
 • آقای دکتر محسن تفقدی، عضو حقوقی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)
 •  آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد، عضو حقوقی (مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
 •  آقای دکتر علی عماد زاده، عضو حقوقی (مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه)
 •  آقای دکترحسن قوامی، عضو حقوقی (مدیر امور آموزشی دانشگاه)
 •  آقای دکتر علی شعیبی، عضو حقوقی (معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی)
 •  خانم دکتر هدی زارع، عضو حقوقی (معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی)
 •  آقای دکتر امیر معین تقوی، عضو حقوقی (معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی)
 •  خانم دکتر سیده هدی علوی زاده، عضو حقوقی (معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی)
 •  آقای دکتر حسین نگهبان، عضو حقوقی (معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی)
 •  آقای دکترمحمود بخشی، عضو حقوقی (مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی)
 •  خانم دکتر الهه هوشمند، عضو حقوقی (مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت)
 •  آقای دکتر محمد رضا نورس، عضو حقوقی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده طب ایرانی و مکمل)
 •  آقاي دکتر محمد طیبی، عضو حقوقی (معاون آموزش وسلامت مرکز آموزشی و پژوهشی امام رضا(ع))
 •  آقاي دکتر مصطفی احمدی، عضو حقوقی (معاون آموزش و سلامت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم(عج))
 •  آقاي دکتر ناصر شعیبی، عضو حقیقی (از گروه­ های بالینی)
 •  خانم دکتر ناهید زیرک، عضوحقیقی (از گروه­ های بالینی)
 •  آقاي دکتر سيد محمود حسيني، عضو حقیقی (از گروه­ های پایه)
برنامه برگزاری جلسات در سال 99
 • دوشنبه 29 اردیبهشت ساعت 8 صبح
 • دوشنبه 19 خرداد ساعت 8 صبح
 • دوشنبه .....ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه ..... ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه .... ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه31 تیر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 14 مرداد ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 15 مهر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 29 مهر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 13 آبان ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 27 آبان ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 11 آذر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 25 آذر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 2 دی ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 16 دی ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 30 دی ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 14 بهمن ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه  28 بهمن ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 12 اسفند ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 19 اسفند ساعت 7:30 صبح
اهم مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
(برای مشاهده بر روی عنوان دسته بندی مورد نظر کلیک نمایید)