شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مبتنی بر ماده 12-ب-2 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای انقلاب فرهنگی و به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره هاي آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امكانات لازم در زمينه گسترش و رشته های فعاليتهاي آموزشي مرتبط با تحصيلات تكميلي در سطح دانشگاه و این شورا در کلیه دانشکده ها گام بردارد.

:: همكاري با معاون آموزشي دانشگاه و مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، تصميمات هيات رئيسه و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب وزارتي
:: تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي تحصیلات تکمیلی دانشگاه
:: پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
:: بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر در باره آنها
:: پيشنهاد طرحها و دوره های آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت تحصیلات تکمیلی
:: بررسی ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد و گسترش رشته های مورد نیاز تحصيلات تكميلي دانشگاه
:: بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه، مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع مي شود.
:: بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه
:: بررسي پيشنهادات تاسيس رشته ها و دوره هاي تكميلي جديد از دانشکده ها

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 • جناب آقای دکتر فریبرز ثمینی، عضو حقوقی (معاون آموزشی و  رییس شورا تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
 • جناب آقای دکتر محسن تفقدی، عضو حقوقی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)
 • جناب آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد، عضو حقوقی (مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
 • جناب آقای دکتر جواد سرآبادانی، عضو حقوقی (مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه)
 • جناب آقای دکترحسن قوامی، عضو حقوقی (مدیر امور آموزشی دانشگاه)
 • جناب آقای دکتر علی شعیبی، عضو حقوقی (معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی)
 • جناب آقای دکتر هوشنگ رفعت پناه، عضو حقوقی (معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی)
 • جناب آقای دکتر امیر معین تقوی، عضو حقوقی (معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی)
 • سرکار خانم دکتر سیده هدی علوی زاده، عضو حقوقی (معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی)
 • جناب آقای دکتر حسین نگهبان، عضو حقوقی (معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی)
 • جناب آقای دکترمحمود بخشی، عضو حقوقی (مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی)
 • سرکار خانم دکتر الهه هوشمند، عضو حقوقی (مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت)
 • جناب آقای دکتر محمد رضا نورس، عضو حقوقی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده طب ایرانی و مکمل)
 • جناب آقاي دکتر محمد طیبی، عضو حقوقی (معاون آموزش وسلامت مرکز آموزشی و پژوهشی امام رضا(ع))
 • جناب آقاي دکتر مصطفی احمدی، عضو حقوقی (معاون آموزش و سلامت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم(عج))
 • جناب آقاي دکتر ناصر شعیبی، عضو حقیقی (از گروه­ های بالینی)
 • سرکار خانم دکتر ناهید زیرک، عضوحقیقی (از گروه­ های بالینی)
 • جناب آقاي دکتر سيد محمود حسيني، عضو حقیقی (از گروه­ های پایه)
برنامه برگزاری جلسات در سال 99
 • دوشنبه 29 اردیبهشت ساعت 8 صبح
 • دوشنبه 19 خرداد ساعت 8 صبح
 • دوشنبه .....ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه ..... ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه .... ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه31 تیر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 14 مرداد ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 15 مهر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 29 مهر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 13 آبان ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 27 آبان ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 11 آذر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 25 آذر ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 2 دی ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 16 دی ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 30 دی ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 14 بهمن ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه  28 بهمن ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 12 اسفند ساعت 7:30 صبح
 • دوشنبه 19 اسفند ساعت 7:30 صبح
اهم مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
(برای مشاهده بر روی عنوان دسته بندی مورد نظر کلیک نمایید)
ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی
بورس تکمیلی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)
تعهدات دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)
 
بورس دانشجویان غیر ایرانی