مقررات پژوهشی پایان نامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اخذ مجوز در خصوص فرایند انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

 

بدین وسیله به اطلاع دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند:

به استناد

"دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی"

 برای ارسال نمونه های زیستی به خارج از کشور در قالب پروژه های پژوهشی و پایان نامه ها، می بایست بعد از تصویب پروپوزال و اخذ کد از کمیته اخلاق سازمانی و یا دانشگاهی، موضوع به کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام شود تا متعاقبا نسبت به مکاتبه با کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و اخذ مجوز در قالب فرایند مربوطه اقدام گردد.