برگزاری جلسه هم اندیشی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه با دانشکده بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


این جلسه در روز سه شنبه مورخ 99.11.07 در ساختمان شماره 2  دانشکده بهداشت با حضور آقای دکتر صفریان رئیس دانشکده بهداشت و آقای دکتر علیدادی معاون آموزشی دانشکده، آقای دکتر وفائی نجار مدیر گروه و همچنین اعضای هیات علمی گروه مدیریت اقتصاد سلامت، اقای دکتر خواجوی راد مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و جمعی از همکاران دو حوزه که به منظور هم اندیشی در خصوص اهداف کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی به بحث و تبادل نظر پرداختند .
از اهم موارد مطرح شده در این جلسه می توان به فرآیندهای بین المللی سازی و جذب متقاضیان/ دانشجویان غیر ایرانی و توسعه رشته/ مقاطع در خصوص پذیرش دانشجویان غیر ایرانی اشاره کرد.