برگزاری جلسه مشترک کارگروه بین المللی سازی آموزشی دانشگاه و دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 در راستای برگزاری جلسات مشترک کارگروه بین المللی سازی آموزشی دانشگاه با دانشکده های تابعه، نشست مشترک کارگروه بین المللی سازی آموزشی دانشگاه و دانشکده داروسازی در روز یک شنبه مورخ 19/11/99 در تالار پورسینا دانشکده داروسازی برگزار گردید.


در این جلسه که با حضور دبیر کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی منطقه نه آمایشی، رییس دانشکده داروسازی، معاون تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده و سایر اعضای کارگروه کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی برگزار شد، ضمن بررسی اقدامات این دانشکده در راستای بین المللی سازی، بر برنامه ریزی لازم برای توسعه بین المللی سازی در زمینه پذیرش دانشجوی غیرایرانی در رشته/مقاطع موجود دانشکده، برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور و افزایش تعاملات بین المللی با اساتید خارج از کشور تاکید گردید.