برگزاری پنجمین جلسه شورای بورس دانشگاه در سال 99

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پنجمین جلسه شورای بورس دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 99/10/12 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسای دانشکده های تابعه و سایر اعضای شورای بورس دانشگاه برگزار شد ضمن بررسی دستور کار جلسه، در خصوص اعلام رشته های مورد نیاز جهت تامین نیروهای متخصص گروه های آموزشی، تبدیل وضعیت بورسیه های وزارت متبوع به هیات علمی و تخصیص سهمیه تشویقی بورس تحصیلی خارج از کشور در قالب دوره های کوتاه مدت به دانشگاه های دارای رتبه در ارزیابی های علمی وزارت متبوع بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.