بررسی مشکلات ثبت حضور دانشجویان دکتری تخصصی(Ph.D) دستیاران تخصصی بالینی پزشکی و دندانپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با عنایت به بند ششم از مصوبات یکصد و سی و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1399.11.20 مبنی بر برگزاری جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه برای بررسی و رفع مشکلات مربوط به ثبت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی بالاخص دستیاران تخصصی بالینی پزشکی و دندانپزشکی، جلسه ای در روز 1399.12.09 در محل مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید.


در این جلسه موارد و مشکلات هر دانشکده مطرح و مقرر شد با همکاری مدیریت سرمایه انسانی و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه اقدامات لازم جهت بهبود فرایند ثبت حضور اعم از حذف دانشجویان فارغ التحصیل از سامانه کارا و دستگاه های تایمکس توسط رابطین محترم ثبت حضور دانشکده ها تابعه انجام و نتیجه در صد و سی و دومین جلسه شورای تکمیلی دانشگاه ارائه شود.